Политика за приватност на Хеалтх Републик

Политика за приватност

Последно ажурирање: 11 ноември 2023 година

Оваа Политика за приватност ги опишува нашите политики и процедури за собирање, користење и откривање на вашите информации кога ја користите услугата и ви кажува за вашите права на приватност и како законот ве заштитува.

Ние ги користиме вашите лични податоци за да ја обезбедиме и подобриме услугата. Со користење на услугата, Вие се согласувате со собирање и употреба на информации во согласност со оваа Политика за приватност.

Интерпретација и дефиниции

Интерпретација

Зборовите од кои почетната буква е голема, имаат значење дефинирано под следниве услови. Следните дефиниции имаат исто значење, без оглед дали се појавуваат во еднина или во множина.

Дефиниции

За целите на оваа политика за приватност:

 • Сметка значи единствена сметка создадена за да имате пристап до нашата услуга или делови од нашата услуга.
 • Компанијата (во овој договор се нарекува „Компанија“, „Ние“, „Нас“ или „Наша“) се однесува на Хелтрипаблик.
 • Колачињатасе мали датотеки што се поставени на вашиот компјутер, мобилен уред или кој било друг уред од страна на веб-страница, кои содржат детали за историјата на прелистување на таа веб-страница, меѓу многуте употреби.
 • Земјата се однесува на: Македонија
 • Уред значи секој уред што може да пристапи до Услугата, како што се компјутер, мобилен телефон или дигитален таблет.
 • Лични податоци се сите информации што се однесуваат на идентификувана или идентификувана индивидуа
 • Услугата се однесува на веб-страницата.
 • Давател на услуги значи секое физичко или правно лице кое ги обработува податоците во име на компанијата. Се однесува на компании од трети страни или физички лица вработени во компанијата за да ја олеснат услугата, да ја обезбедат услугата во име на компанијата, да вршат услуги поврзани со услугата или да и помагаат на компанијата во анализата на користењето на услугата.
 • Податоците за употреба се однесуваат на податоци собрани автоматски, или генерирани со употреба на Услугата или од самата Услужна инфраструктура (на пример, времетраење на посета на страница).
 • Веб-страницата се однесува на Healthrepublic, достапна од https://healthrepublic.mk
 • Корисник на услугата се однесува на поединецот кој пристапува или користи Услуга, или компанија или друго правно лице во име на кое такво лице пристапува или ја користи Услугата, како што е применливо.

Собирање и користење на вашите лични податоци

Видови на собрани податоци

Лични податоци

Додека ја користите нашата услуга, може да ве замолиме да ни дадете одредени лични идентификувани информации што можат да се користат за да ве контактираат или идентификуваат. Информациите за лична идентификација може да вклучуваат, но не се ограничени на:

 • И-мејл адреса
 • Име и презиме
 • Телефонски број
 • Адреса, држава, покраина, поштенски / поштенски код, град
 • Податоци за употреба

Податоци за употреба

Податоците за употреба се собираат автоматски кога ја користите услугата.

Податоците за употреба може да вклучуваат информации како што се адреса на Интернет протокол на Вашиот уред (пр. IP адреса), тип на прелистувач, верзија на прелистувач, страниците на нашата услуга што ги посетувате, времето и датумот на вашата посета, времето поминато на тие страници, уникатен уред идентификатори и други дијагностички податоци.

Кога пристапувате до Услугата од или преку мобилен уред, може да собереме одредени информации автоматски, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на тоа, типот на мобилен уред што го користите, уникатна идентификација на вашиот мобилен уред, IP-адресата на вашиот мобилен уред, вашиот мобилен оперативен систем, тип на мобилен интернет прелистувач што го користите, уникатни идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

Ние исто така може да собереме информации што вашиот прелистувач ги испраќа секогаш кога ја посетувате нашата услуга или кога пристапувате на услугата од или преку мобилен уред.

Следење на технологии и колачиња

Ние користиме колачиња и слични технологии за следење за да ја следиме активноста на нашата услуга и да складираме одредени информации. Користените технологии за следење се ознаки и скрипти за собирање и следење на информации и за подобрување и анализирање на нашата услуга. Технологиите што ги користиме може да вклучуваат:

 • Колачиња или колачиња за прелистувачи. Колаче е мала датотека поставена на Вашиот уред.Можете да му наложите на вашиот прелистувач да ги одбие сите колачиња или да наведе кога се испраќа колаче. Меѓутоа, ако не прифаќате колачиња, можеби нема да можете да користите некои делови од нашата услуга. Освен ако не сте ја прилагодиле поставката на вашиот прелистувач така што ќе одбива колачиња, нашата услуга може да користи колачиња.
 • Флеш колачиња.Одредени карактеристики на нашата услуга може да користат локални зачувани објекти (или Flash Cookies) за да соберат и складираат информации за вашите преференции или вашата активност на нашата услуга. Флеш колачињата не се управуваат од истите поставки на прелистувачот како оние што се користат за колачињата на прелистувачот. За повеќе информации за тоа како можете да избришете Flash Cookies, прочитајте „Каде можам да ги сменам поставките за оневозможување или бришење локални споделени објекти?Колачињата можат да бидат колачиња „Постојани“ или „Сесија“. Постојаните колачиња остануваат на вашиот персонален компјутер или мобилен уред кога ќе бидете офлајн, додека Колачињата за сесија се бришат веднаш штом ќе го затворите вашиот веб-прелистувач.

Ние ги користиме колачињата за Сесија и Постојаните колачиња за целите утврдени подолу:

 • Потребни / основни колачиња

Тип: Колачиња за сесија

Администриран од: Нас

Цел: Овие колачиња се неопходни за да ви овозможат услуги достапни преку веб-страницата и да ви овозможат да користите некои од неговите карактеристики. Тие помагаат за автентикација на корисниците и спречуваат лажно користење на кориснички сметки. Без овие колачиња, услугите што ги побаравте не може да се обезбедат и ние ги користиме овие колачиња само за да ви ги обезбедиме тие услуги.

 • Колачиња за колачиња / колачиња за прифаќање на забелешки

Тип: Постојани колачиња

Администриран од: Нас

Цел: Овие колачиња идентификуваат дали корисниците прифатиле употреба на колачиња на веб-страницата.

 • Колачиња за функционалност

Тип: Постојани колачиња

Администриран од: Нас

Цел: Овие колачиња ни овозможуваат да се сеќаваме на изборите што ги правите кога ја користите веб-страницата, како што се сеќавање на деталите за најавување или преферирање јазик. Целта на овие колачиња е да ви обезбедат поприлично лично искуство и да ве избегнат да мора повторно да ги внесувате вашите преференции секогаш кога ја користите веб-страницата.

За повеќе информации во врска со колачињата што ги користиме и вашите избори во врска со колачињата, посетете ја нашата Политика за колачиња или делот Колачиња од нашата Политика за приватност.

Користење на вашите лични податоци

Компанијата може да користи лични податоци за следниве цели:

 • Да се обезбеди и одржува нашата услуга, вклучително и да се следи употребата на нашата услуга.
 • Да управувате со вашата сметка: да управувате со вашата регистрација како корисник на услугата. Личните податоци што ги давате може да ви овозможат пристап до различни функционалности на Услугата што ви се достапни како регистриран корисник.
 • За извршување на договор: развој, усогласеност и преземање на договор за набавка на производи, предмети или услуги што сте ги купиле или на кој било друг договор со нас преку услугата.
 • Да ве контактираме: Да ве контактираме преку е-пошта, телефонски повици, СМС или други еквивалентни форми на електронска комуникација, како на пр., Известувања за мобилна апликација во врска со ажурирања или информативни комуникации поврзани со функционалностите, производите или договорените услуги, вклучително и безбедносните ажурирања кога е потребно или разумно за нивно спроведување.
 • Да ви обезбедиме новости, специјални понуди и општи информации за други добра, услуги и настани што ги нудиме, слични на оние што веќе сте ги купиле или сте се распрашале, освен ако не сте решиле да не добивате такви информации.
 • За управување со вашите барања: Да присуствувате и да управувате со вашите барања до нас.
 • За трансфери на деловни активности: Можеме да ги искористиме вашите информации за да процениме или спроведеме спојување, дивестиција, преструктуирање, реорганизација, распуштање или друга продажба или пренесување на некои или сите наши средства, без оглед дали се работи за постојан интерес или како дел од банкрот, ликвидација, или слична постапка, во која меѓу пренесените средства се наоѓаат личните податоци што ги чуваме нас за нашите корисници на услуги.
 • За други цели: Можеме да ги користиме вашите информации за други цели, како што се анализа на податоци, идентификување на трендовите на употреба, утврдување на ефективноста на нашите промотивни кампањи и проценка и подобрување на нашата услуга, производи, услуги, маркетинг и вашето искуство.

Можеме да ги споделиме вашите лични информации во следниве ситуации:

 • Со даватели на услуги: Можеме да ги споделиме вашите лични информации со давателите на услуги за да ја следиме и анализираме употребата на нашите услуги, за да ве контактираме.
 • За трансфери на деловни активности: Можеме да ги споделиме или пренесеме вашите лични информации во врска со или за време на преговорите за какво било спојување, продажба на средства на компанијата, финансирање или стекнување на целата или дел од нашата деловна активност на друга компанија.
 • Со филијали: Можеме да ги споделиме вашите информации со нашите филијали, во тој случај ќе бараме од нив да ја почитуваат оваа Политика за приватност. Филијали вклучуваат нашата матична компанија и сите други подружници, партнери на заеднички вложувања или други компании што ги контролираме или се под заедничка контрола со нас.
 • Со деловни партнери: Можеме да ги споделиме вашите информации со нашите деловни партнери за да ви понудиме одредени производи, услуги или промоции.
 • Со други корисници: Кога споделувате лични информации или на друг начин комуницирате на јавни површини со други корисници, сите информации може да ги гледаат таквите информации и можат јавно да се дистрибуираат надвор.
 • Со ваша согласност: Ние можеме да ги откриеме вашите лични информации за која било друга цел со ваша согласност.

 

Зачувување на вашите лични податоци

Компанијата ќе ги задржи вашите лични податоци само онолку колку што е потребно за целите утврдени во оваа Политика за приватност. Ние ќе ги задржиме и користиме вашите лични податоци до потребниот степен за да се усогласат со нашите законски обврски (на пример, ако од нас се бара да ги задржиме вашите податоци за да се усогласат со важечките закони), да ги решиме споровите и да ги спроведуваме нашите правни договори и политики.

Компанијата, исто така, ќе ги задржи податоците за употреба заради внатрешна анализа. Податоците за употреба обично се чуваат за пократок временски период, освен кога овие податоци се користат за зајакнување на безбедноста или за подобрување на функционалноста на нашата услуга или ние сме законски обврзани да ги задржуваме овие податоци за подолги временски периоди.

Пренесување на вашите лични податоци

Вашите информации, вклучувајќи ги и личните податоци, се обработуваат во канцелариите на компанијата и на кое било друго место каде што се наоѓаат страните вклучени во обработката. Тоа значи дека оваа информација може да се пренесе на - и да се одржува на - компјутери лоцирани надвор од вашата држава, провинција, земја или друга владина јурисдикција, каде законите за заштита на податоците може да се разликуваат од оние од вашата јурисдикција.

Вашата согласност за оваа Политика на приватност проследена со Ваше доставување на такви информации претставува ваш договор за тој трансфер.

Компанијата ќе ги преземе сите чекори разумно неопходни за да се осигура дека Вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика на приватност и нема да се изврши пренесување на Вашите лични податоци до организација или земја, освен ако постојат соодветни контроли вклучително и безбедноста на Вашите податоци и други лични информации.

Откривање на вашите лични податоци

Деловни трансакции

Доколку Компанијата е вклучена во спојување, купување или продажба на средства, вашите лични податоци може да бидат пренесени. Ние ќе дадеме известување пред вашите лични податоци да бидат пренесени и да станат предмет на поинаква Политика на приватност.

Спроведување на законот

Под одредени околности, од Компанијата може да се бара да ги открие Вашите лични податоци доколку тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавни органи (на пр. Суд или владина агенција).

Други законски барања

Компанијата може да ги обелодени вашите лични податоци во добронамерно уверување дека таквото дејствие е потребно за:

 • Усогласете се со законска обврска
 • Заштита и одбрана на правата или имотот на Друштвото
 • Спречете или испитајте можно злосторство во врска со Услугата
 • Заштитете ја личната безбедност на корисниците на услугата или јавноста
 • Заштита од правна одговорност

 

Безбедност на вашите лични податоци

Безбедноста на вашите лични податоци е важна за нас, но запомнете дека ниту еден метод за пренесување преку Интернет, или методот на електронско складирање не е 100% безбеден. Иако се трудиме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на вашите лични податоци, не можеме да ја гарантираме нивната апсолутна безбедност.

Детска приватност

Нашата услуга не се обраќа на никого на возраст под 13 години. Ние не знаеме да собираме информации што можат да се препознаат од личност под 13 години. Ако сте родител или старател и сте свесни дека вашето дете ни доставило лични податоци, ве молиме Контактирајте не. Доколку станеме свесни дека сме собрале лични податоци од некој на возраст под 13 години без потврда на родителска согласност, преземаме чекори да ги отстраниме тие информации од нашите сервери.

Ако треба да се потпреме на согласноста како правна основа за обработка на вашите информации и вашата земја бара согласност од родител, можеби ќе бараме согласност од вашиот родител пред да ги собереме и искористиме тие информации.

Врски до други веб-страници

Нашата услуга може да содржи врски до други веб-страници кои не ги управуваме ние. Ако кликнете на врската од трета страна, ќе бидете упатени на страната на таа трета страна. Силно ве советуваме да ја разгледате Политиката за приватност на секоја страница што ја посетувате.

Ние немаме никаква контрола и не преземаме никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на кои било веб-страници или услуги од трета страна.

Промени во оваа Политика на приватност

Од време на време може да ја ажурираме нашата Политика за приватност. Ние ќе ве известиме за какви било промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

Willе ве известиме преку е-пошта и / или истакнато известување за Нашата услуга, пред промената да стане ефективна и да го ажурираме датумот на „Последно ажурирање“ на врвот на оваа Политика за приватност.

Се препорачува периодично да ја прегледувате оваа Политика за приватност за какви било промени. Измените во оваа Политика на приватност се ефективни кога се објавени на оваа страница.

Контактирајте не

Ако имате какви било прашања во врска со оваа политика за приватност, можете да контактирате со нас користејќи ја формата или контактите наведени долу.

 

Политика за приватност на Хеалтх Републик ( Health Republic )